آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=812 5/19/2024 4:28:11 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/19/2024 4:28:11 AM 60 علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44 علی دایی]]> 1 September 2014 13:39:42 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048 امیر قلعه نویی]]> 23 August 2014 16:9:14 GMT پرویز مظلومی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10 پرویز مظلومی]]> 15 May 2012 13:15:33 GMT منصور ابراهیم زاده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=19 منصور ابراهیم زاده]]> 11 February 2012 2:25:48 GMT