آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=711 5/19/2024 6:29:33 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/19/2024 6:29:33 AM 60 دیدار رئیس مجلس با هیئت مدیره و بازیکنان صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4049 دیدار رئیس مجلس با هیئت مدیره و بازیکنان  صبای قم]]> 2 May 2015 16:36:11 GMT امضا قرارداد کارلوس کی‌روش با فدراسیون فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3423 امضا قرارداد کارلوس کی‌روش با فدراسیون فوتبال]]> 17 September 2014 10:30:43 GMT تمرین پرسپولیس با حضور کادر فنی جدید http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3382 تمرین پرسپولیس با حضور کادر فنی جدید]]> 13 September 2014 13:29:33 GMT تیم والیبال قهرمان آسیا شد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2063 تیم والیبال قهرمان آسیا شد]]> 7 October 2013 12:2:53 GMT تیم استقلال تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=20 تیم استقلال تهران]]> 11 February 2012 2:37:26 GMT تمرین تیم استقلال تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=8 تمرین تیم استقلال تهران]]> 18 January 2012 18:1:44 GMT