آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=710 6/16/2024 6:15:28 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/16/2024 6:15:28 AM 60 پاس 0 _ ایران جوان بوشهر 1 http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4481 پاس 0 _ ایران جوان بوشهر 1]]> 27 January 2016 9:15:42 GMT دیدار تیم های فوتبال امید ایران وچین http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4457 دیدار تیم های فوتبال امید ایران وچین]]> 19 January 2016 10:48:5 GMT تمرین تیم ملی فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4092 تمرین تیم ملی فوتبال]]> 21 May 2015 17:42:54 GMT دیدار تیمهای فوتبال نفت ایران و الاهلی عربستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4093 دیدار تیمهای فوتبال نفت ایران و الاهلی عربستان]]> 21 May 2015 17:42:30 GMT باخت سنگین استقلال در مقابل تراکتور سازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4074 باخت سنگین استقلال در مقابل تراکتور سازی تبریز]]> 11 May 2015 13:12:58 GMT دیدار تیمهای فوتبال سایپا و استقلال خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4072 دیدار تیمهای فوتبال سایپا و استقلال خوزستان]]> 11 May 2015 12:56:28 GMT دیدار تیمهای فوتبال نفت تهران و صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4071 دیدار تیمهای فوتبال نفت تهران و صبای قم]]> 11 May 2015 12:55:53 GMT دیدار تیمهای الاهلی امارات و تراکتورسازی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4061 دیدار تیمهای الاهلی امارات و تراکتورسازی]]> 6 May 2015 11:9:56 GMT دیدار تیم های فولاد خوزستان و لوکوموتیو تاشکند http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4060 دیدار تیم های فولاد خوزستان و لوکوموتیو تاشکند]]> 6 May 2015 10:49:47 GMT دیدار تیم های فوتبال سایپا البرز و پرسپولیس تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4042 دیدار تیم های فوتبال سایپا البرز و پرسپولیس تهران]]> 26 April 2015 21:50:42 GMT دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و الاهلی عربستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3984 دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و الاهلی عربستان]]> 7 April 2015 18:40:40 GMT دیدار تیم های پیکان و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3954 دیدار تیم های پیکان و ذوب آهن]]> 17 March 2015 16:58:29 GMT دیدار تیم های صبای قم و ملوان بندر انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3718 دیدار تیم های صبای  قم و ملوان بندر انزلی]]> 11 December 2014 15:29:34 GMT دیدار تیم های سپاهان و گسترش فولاد تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3717 دیدار تیم های سپاهان و گسترش فولاد تبریز]]> 11 December 2014 11:45:30 GMT دیدار تیم های سایپای البرز و پیکان تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3716 دیدار تیم های سایپای البرز و پیکان تهران]]> 11 December 2014 10:44:3 GMT دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3699 دیدار تیم های پرسپولیس و ذوب آهن]]> 6 December 2014 9:56:16 GMT دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3691 دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران]]> 2 December 2014 10:23:6 GMT دیدار تیم های استقلال و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3690 دیدار تیم های استقلال و راه آهن]]> 2 December 2014 9:56:36 GMT دیدار تیم های استقلال تهران و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3685 دیدار تیم های استقلال تهران و ذوب آهن]]> 29 November 2014 12:16:44 GMT دیدار تیم های نفت تهران و صنعت ساری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3684 دیدار تیم های نفت تهران و صنعت ساری]]> 29 November 2014 11:15:33 GMT دیدار تیم های پرسپولیس و گل گهر سیرجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3683 دیدار تیم های پرسپولیس و گل گهر سیرجان]]> 29 November 2014 10:45:1 GMT دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3671 دیدار تیم های استقلال  و پرسپولیس]]> 24 November 2014 10:58:56 GMT دیدار تیم های سایپا و سپاهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3664 دیدار تیم های سایپا و سپاهان]]> 23 November 2014 11:6:4 GMT دبدار تیم های نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3666 دبدار تیم های نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی]]> 22 November 2014 11:7:36 GMT دیدار تیم های نفت تهران و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3665 دیدار تیم های نفت تهران و تراکتورسازی تبریز]]> 22 November 2014 10:39:2 GMT دیدار دوستانه ایران و کره جنوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3659 دیدار دوستانه ایران و کره جنوبی]]> 20 November 2014 11:22:47 GMT دیدار تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3629 دیدار تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران]]> 8 November 2014 12:37:31 GMT دیدار تیم های استقلال خوزستان و سایپای االبرز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3628 دیدار تیم های استقلال خوزستان و سایپای االبرز]]> 8 November 2014 12:8:46 GMT دیدار دو تیم پیکان و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3627 دیدار دو تیم پیکان و راه آهن]]> 8 November 2014 11:10:2 GMT دیدار تیم های نفت تهران و پدیده مشهد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3610 دیدار تیم های نفت تهران و پدیده مشهد]]> 1 November 2014 16:59:47 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پیکان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3604 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پیکان]]> 1 November 2014 16:41:48 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3608 دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم]]> 1 November 2014 16:40:9 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و پارسه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3588 دیدار تیم های فوتبال استقلال و پارسه]]> 29 October 2014 20:1:58 GMT دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3513 دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس]]> 4 October 2014 12:17:52 GMT دیدار تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3435 دیدار تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان]]> 20 September 2014 13:47:52 GMT دیدار تیم های فوتبال سایپا وپدیده مشهد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3433 دیدار تیم های فوتبال سایپا وپدیده مشهد]]> 20 September 2014 13:47:50 GMT دیدارتیم‌های فوتبال نفت تهران و استقلال تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3383 دیدارتیم‌های فوتبال نفت تهران  و استقلال تهران]]> 15 September 2014 13:46:24 GMT دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3346 دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و سایپا]]> 6 September 2014 18:37:17 GMT دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3344 دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز]]> 6 September 2014 18:37:16 GMT دیدارتیم های فوتبال پیکان وفولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3345 دیدارتیم های فوتبال پیکان وفولاد خوزستان]]> 6 September 2014 18:37:15 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3313 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم]]> 31 August 2014 14:34:26 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و گسترش فولاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3293 دیدار تیم های فوتبال استقلال و گسترش فولاد]]> 30 August 2014 9:48:20 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3284 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده]]> 26 August 2014 10:35:34 GMT دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور سازی تبریز و صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3282 دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور سازی تبریز و صبای قم]]> 25 August 2014 14:11:24 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران وسایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3270 دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران وسایپا]]> 20 August 2014 17:58:54 GMT دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3263 دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس]]> 16 August 2014 18:44:36 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و ملوان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3219 دیدار تیم های فوتبال استقلال و ملوان]]> 22 July 2014 9:31:32 GMT مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3193 مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال]]> 15 July 2014 10:5:42 GMT تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3155 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل]]> 24 June 2014 10:36:14 GMT آیین افتتاحیه جام جهانی فوتبال برزیل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3115 آیین افتتاحیه جام جهانی فوتبال برزیل]]> 13 June 2014 14:38:44 GMT تمرین تیم ملی فوتبال در سائوپائولو http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3111 تمرین تیم ملی فوتبال در سائوپائولو]]> 12 June 2014 11:27:7 GMT مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3075 مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال]]> 3 June 2014 12:56:11 GMT دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و ایتالیا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3066 دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و ایتالیا]]> 1 June 2014 11:50:56 GMT دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و برزیل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3060 دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و برزیل]]> 29 May 2014 9:46:40 GMT دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و آلمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3057 دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و آلمان]]> 27 May 2014 2:11:29 GMT دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و ژاپن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3046 دیدار تیم های فوتبال هنرمندان ایران و ژاپن]]> 25 May 2014 13:25:52 GMT مراسم ورود و افتتاحیه جام جهانی فوتبال هنرمندان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3043 مراسم ورود و افتتاحیه جام جهانی فوتبال هنرمندان]]> 25 May 2014 13:25:10 GMT دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و السد قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3016 دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و السد قطر]]> 15 May 2014 12:51:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پیکان و فجرسپاسی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2978 دیدار تیم های فوتبال پیکان و فجرسپاسی]]> 3 May 2014 10:54:22 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و الریان قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2954 دیدار تیم های فوتبال استقلال و الریان قطر]]> 24 April 2014 13:19:39 GMT دیدار تیم های الهلال عربستان و فولاد سپاهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2951 دیدار تیم های الهلال عربستان و فولاد سپاهان]]> 24 April 2014 13:18:37 GMT دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی تبریز و لخویای قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2946 دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی تبریز و لخویای قطر]]> 23 April 2014 10:18:59 GMT افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2934 افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا]]> 21 April 2014 10:17:26 GMT دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الشباب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2919 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الشباب]]> 17 April 2014 11:54:6 GMT دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و الجیش قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2917 دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و الجیش قطر]]> 17 April 2014 9:11:6 GMT دیدار تیم های فوتبال الاتحاد عربستان و تراکتورسازی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2915 دیدار تیم های فوتبال الاتحاد عربستان و تراکتورسازی]]> 16 April 2014 13:49:51 GMT دیدار تیم های فوتبال سپاهان و السد قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2914 دیدار تیم های فوتبال سپاهان و السد قطر]]> 16 April 2014 9:33:39 GMT دیدار تیمهای استقلا ل و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2897 دیدار تیمهای استقلا ل و تراکتورسازی تبریز]]> 13 April 2014 9:50:3 GMT دیدار تیمهای گسترش فولاد و فولادخوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2896 دیدار تیمهای گسترش فولاد و فولادخوزستان]]> 13 April 2014 9:49:50 GMT دیدار تیمهای صبای قم و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2900 دیدار تیمهای صبای قم و سایپا]]> 13 April 2014 9:49:10 GMT دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2878 دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 7 April 2014 8:59:43 GMT دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الجزیره امارات http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2872 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الجزیره امارات]]> 4 April 2014 14:25:3 GMT دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و الاهلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2848 دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و الاهلی]]> 25 March 2014 13:10:46 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران والجزیره امارات http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2845 دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران والجزیره امارات]]> 19 March 2014 10:13:49 GMT نشست خبری سرمربیان استقلال و الجزیره http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2834 نشست خبری سرمربیان استقلال و الجزیره]]> 17 March 2014 15:9:59 GMT دیدار تیم های فوتبال سپاهان و الهلال عربستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2815 دیدار تیم های فوتبال سپاهان و الهلال عربستان]]> 13 March 2014 10:9:23 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران والریان قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2809 دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران والریان قطر]]> 12 March 2014 10:20:33 GMT ديدار تیم های فولاد خوزستان و الفتح عربستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2807 ديدار تیم های فولاد خوزستان و الفتح عربستان]]> 12 March 2014 10:3:42 GMT دیدار تیم‌های فوتبال ایران و گینه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2774 دیدار تیم‌های فوتبال ایران و گینه]]> 6 March 2014 10:21:46 GMT دیدار تیمهای ایران و کویت http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2761 دیدار تیمهای ایران و کویت]]> 4 March 2014 10:13:24 GMT دیدار تیم های فوتبال تراکتور سازی و الاتحادعربستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2746 دیدار تیم های فوتبال تراکتور سازی و الاتحادعربستان]]> 1 March 2014 12:29:35 GMT ديدار السد و سپاهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2745 ديدار السد و سپاهان]]> 1 March 2014 12:9:20 GMT دیدار استقلال و الشباب عربستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2732 دیدار استقلال و الشباب عربستان]]> 26 February 2014 10:14:51 GMT دیدار تیمهای پرسپولیس و صبا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2712 دیدار تیمهای پرسپولیس و صبا]]> 22 February 2014 11:5:10 GMT دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2709 دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال]]> 20 February 2014 12:49:23 GMT دیدار تیم های فوتبال سایپا و فولاد گستر تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2691 دیدار تیم های فوتبال سایپا و فولاد گستر تبریز]]> 17 February 2014 11:54:41 GMT دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و فولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2690 دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و فولاد خوزستان]]> 17 February 2014 11:48:32 GMT جشن قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریزدرجام حذفی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2672 جشن قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریزدرجام حذفی]]> 15 February 2014 10:48:47 GMT فینال فوتسال جام فجر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2649 فینال فوتسال جام فجر]]> 10 February 2014 14:37:32 GMT دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2647 دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی]]> 10 February 2014 10:11:13 GMT دیدار تیم‌های استقلال و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2646 دیدار تیم‌های استقلال و سایپا]]> 10 February 2014 9:49:41 GMT دیدار تیم‌های استقلال و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2616 دیدار تیم‌های استقلال و مس کرمان]]> 5 February 2014 10:29:22 GMT رونمایی از لباس تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2592 رونمایی از لباس تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل]]> 2 February 2014 14:9:51 GMT دیدار تیم های فوتبال سایپا و فولاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2583 دیدار تیم های فوتبال سایپا و فولاد]]> 1 February 2014 11:22:28 GMT دیدار تیمهای پرسپولیس و سپاهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2582 دیدار تیمهای پرسپولیس و سپاهان]]> 1 February 2014 10:49:0 GMT دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب‌آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2560 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب‌آهن]]> 27 January 2014 13:48:16 GMT حذف پرسپولیس از جام حذفی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2561 حذف پرسپولیس از جام حذفی]]> 27 January 2014 13:40:58 GMT دیدار تیم‌های نفت تهران و ساپیا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2547 دیدار تیم‌های نفت تهران و ساپیا]]> 22 January 2014 10:56:10 GMT دیدار تیم‌های استقلال و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2545 دیدار تیم‌های استقلال و ذوب آهن]]> 22 January 2014 10:39:15 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال شهرآورد78 http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2526 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال شهرآورد78]]> 18 January 2014 12:22:14 GMT دیدار تیم های فوتبال سایپا و تراکتورسازی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2495 دیدار تیم های فوتبال سایپا و تراکتورسازی]]> 12 January 2014 13:52:51 GMT دیدار تیم های نفت تهران و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2490 دیدار تیم های نفت تهران و ذوب آهن]]> 11 January 2014 10:47:1 GMT دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2474 دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و سایپا]]> 5 January 2014 10:14:6 GMT دیدار تیمهای فوتبال استقلال و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2473 دیدار تیمهای فوتبال استقلال و راه آهن]]> 5 January 2014 10:0:20 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2468 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران]]> 4 January 2014 9:55:54 GMT دیدار تیم‌های استقلال و ملوان انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2450 دیدار تیم‌های استقلال و ملوان انزلی]]> 29 December 2013 16:29:57 GMT دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2442 دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و سایپا]]> 25 December 2013 12:33:2 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و داماش گیلان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2441 دیدار تیم های فوتبال استقلال و داماش گیلان]]> 25 December 2013 12:20:19 GMT دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و صبا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2431 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و صبا]]> 21 December 2013 10:56:51 GMT دیدار تیم‌های سایپا و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2429 دیدار تیم‌های سایپا و پرسپولیس]]> 21 December 2013 9:58:7 GMT نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2412 نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال]]> 16 December 2013 9:42:39 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجر سپاسی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2408 دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجر سپاسی]]> 15 December 2013 12:8:52 GMT دیدار تیم‌های فوتبال استقلال اهواز و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2402 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال اهواز و سایپا]]> 14 December 2013 10:15:22 GMT دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2404 دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و پرسپولیس]]> 14 December 2013 9:46:53 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2378 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن]]> 7 December 2013 10:55:40 GMT دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2377 دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان]]> 7 December 2013 10:16:42 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 17:22:38 GMT ديدار تيم‌های استقلال وگسترش فولاد تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2346 ديدار تيم‌های استقلال وگسترش فولاد تبریز]]> 30 November 2013 14:9:54 GMT دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و داماش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2345 دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و داماش]]> 30 November 2013 14:1:56 GMT دیدار استقلال تهران و ملوان بندر انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2318 دیدار استقلال تهران و ملوان بندر انزلی]]> 25 November 2013 12:15:59 GMT دیدار تیم‌های فوتبال ایران و لبنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2299 دیدار تیم‌های فوتبال ایران و لبنان]]> 20 November 2013 11:31:48 GMT کنفرانس خبری سرمربیان تیم های ایران ولبنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2291 کنفرانس خبری سرمربیان تیم های ایران ولبنان]]> 19 November 2013 11:32:32 GMT آخرین تمرین تیم ملی فوتبال قبل از دیداربا لبنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2290 آخرین تمرین تیم ملی فوتبال قبل از دیداربا لبنان]]> 19 November 2013 10:57:58 GMT دیدار تیم‌های ایران و تایلند http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2272 دیدار تیم‌های ایران و تایلند]]> 16 November 2013 13:53:22 GMT دیدار تیم‌های استقلال و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2243 دیدار تیم‌های استقلال و تراکتورسازی تبریز]]> 10 November 2013 10:12:0 GMT دیدار تیم‌های سایپا و استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2216 دیدار تیم‌های سایپا و استقلال]]> 4 November 2013 10:6:28 GMT دیدار تیم های پرسپولیس و الوند همدان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2203 دیدار تیم های پرسپولیس و الوند همدان]]> 2 November 2013 11:9:44 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2163 دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان]]> 26 October 2013 14:16:20 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و نفت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2143 دیدار تیم های فوتبال استقلال و نفت تهران]]> 20 October 2013 15:5:23 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و داماش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2140 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و داماش]]> 19 October 2013 11:46:6 GMT دیدار تیم های فوتبال سایپا و سپاهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2139 دیدار تیم های فوتبال سایپا و سپاهان]]> 19 October 2013 11:10:59 GMT دیدار تیمهای فوتبال ایران و تایلند http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2119 دیدار تیمهای فوتبال ایران و تایلند]]> 16 October 2013 0:42:44 GMT تمرین تیم ملی فوتبال ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2102 تمرین تیم ملی فوتبال ایران]]> 14 October 2013 11:28:17 GMT مراسم تقدیر از پیشکسوتان فوتبال ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2083 مراسم تقدیر از پیشکسوتان فوتبال ایران]]> 9 October 2013 17:12:13 GMT تمرین تیم ملی فوتبال ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2060 تمرین تیم ملی فوتبال ایران]]> 7 October 2013 9:32:4 GMT دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و سایپا البرز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2054 دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و سایپا البرز]]> 5 October 2013 14:55:19 GMT دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2052 دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صبای قم]]> 5 October 2013 0:51:7 GMT دیدار تیم های پرسپولیس و فجر سپاسی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2025 دیدار تیم های پرسپولیس و فجر سپاسی]]> 28 September 2013 10:18:4 GMT دیدار تيم‌هاي سايپا و فولاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1990 دیدار تيم‌هاي سايپا و فولاد]]> 21 September 2013 11:33:41 GMT پیروزی سپاهان مقابل پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1989 پیروزی سپاهان مقابل پرسپولیس]]> 21 September 2013 10:12:33 GMT دیدار تیم‌های سایپا و نفت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1952 دیدار تیم‌های سایپا و نفت تهران]]> 15 September 2013 13:33:15 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1939 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز]]> 14 September 2013 11:16:29 GMT دیدار تیم های ذوب آهن و استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1940 دیدار تیم های ذوب آهن و استقلال]]> 14 September 2013 11:16:15 GMT دیدار ملوان و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1894 دیدار ملوان و سایپا]]> 7 September 2013 10:31:49 GMT دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1895 دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس]]> 7 September 2013 0:52:14 GMT دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال اهواز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1870 دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال اهواز]]> 1 September 2013 12:21:59 GMT دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1859 دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان]]> 31 August 2013 10:47:52 GMT دلجويي مدیرعامل باشگاه سايپا ازخانواده امید دربندي http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1848 دلجويي مدیرعامل باشگاه سايپا ازخانواده امید دربندي]]> 27 August 2013 9:22:13 GMT دیدار تیم‌های استقلال و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1842 دیدار تیم‌های استقلال و راه آهن]]> 26 August 2013 9:40:31 GMT دیدارتیم‌های فوتبال سایپا البرز و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1840 دیدارتیم‌های فوتبال سایپا البرز و مس کرمان]]> 24 August 2013 14:20:25 GMT دیدارتیم‌های پرسپولیس و نفت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1839 دیدارتیم‌های  پرسپولیس و نفت تهران]]> 24 August 2013 12:53:57 GMT دیدار تیم‌های استقلال و بوريرام http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1833 دیدار تیم‌های استقلال و بوريرام]]> 22 August 2013 12:31:5 GMT دیدار تیم های فوتبال راه آهن و فولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1811 دیدار تیم های فوتبال راه آهن و فولاد خوزستان]]> 17 August 2013 14:42:21 GMT دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1810 دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس]]> 17 August 2013 14:5:30 GMT دیدار تیم‌های داماش و استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1809 دیدار تیم‌های داماش و استقلال]]> 17 August 2013 13:46:2 GMT دیدار تیمهای فوتبال سایپا و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1762 دیدار تیمهای فوتبال سایپا و پرسپولیس]]> 12 August 2013 9:24:30 GMT دیدار تیم های پرسپولیس تهران و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1750 دیدار تیم های  پرسپولیس تهران و مس کرمان]]> 8 August 2013 19:20:12 GMT دیدار تیم های استقلال و فجرسپاسی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1747 دیدار تیم های استقلال و فجرسپاسی]]> 7 August 2013 15:26:52 GMT دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و استقلال اهواز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1744 دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و استقلال اهواز]]> 7 August 2013 13:30:1 GMT دیدار تیم فوتبال راه آهن و ملوان انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1742 دیدار تیم فوتبال راه آهن و ملوان انزلی]]> 7 August 2013 12:31:36 GMT حاشیه دیدار داماش ونفت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1743 حاشیه دیدار داماش ونفت تهران]]> 7 August 2013 11:40:8 GMT بازی دوستانه پرسپولیس با استقلال اهواز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1723 بازی دوستانه پرسپولیس با استقلال اهواز]]> 4 August 2013 12:19:49 GMT دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1716 دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن]]> 3 August 2013 12:17:26 GMT نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1672 نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال]]> 28 July 2013 9:25:59 GMT دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1660 دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان انزلی]]> 27 July 2013 15:45:33 GMT دیدار تیم های فوتبال راه آهن و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1658 دیدار تیم های فوتبال راه آهن و مس کرمان]]> 27 July 2013 15:45:22 GMT ديدار تيم‌هاي داماش و سايپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1668 ديدار تيم‌هاي داماش و سايپا]]> 27 July 2013 15:40:3 GMT دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1650 دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز]]> 25 July 2013 10:39:11 GMT دیدارتیمهای فوتبال منتخب 98 و 2014 http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1625 دیدارتیمهای فوتبال منتخب 98 و 2014]]> 21 July 2013 9:30:28 GMT صحنه هایی متفاوت از فوتبال در ماه مبارک رمضان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1622 صحنه هایی متفاوت از فوتبال در ماه مبارک رمضان]]> 21 July 2013 9:30:1 GMT دیدار دوستانه استقلال و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1617 دیدار دوستانه استقلال و ذوب آهن]]> 20 July 2013 10:3:34 GMT انتخاب برترینهای لیگ برتر فوتبال ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1581 انتخاب برترینهای لیگ برتر فوتبال ایران]]> 10 July 2013 13:39:10 GMT بازگشت واحدی نیکبخت به استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1526 بازگشت واحدی نیکبخت به استقلال]]> 3 July 2013 9:26:14 GMT تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه درفشی‌فر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1521 تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه درفشی‌فر]]> 2 July 2013 11:8:27 GMT تمرین پرسپولیس در آکادمی المپیک http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1511 تمرین  پرسپولیس در آکادمی المپیک]]> 1 July 2013 10:15:27 GMT تمرین تیم فوتبال استقلال در کمپ ناصر حجازی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1494 تمرین تیم فوتبال استقلال در کمپ ناصر حجازی]]> 27 June 2013 13:30:9 GMT بازی دوستانه پرسپولیس - سپید رود رشت http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1492 بازی دوستانه پرسپولیس - سپید رود رشت]]> 27 June 2013 13:29:58 GMT تمرین روز سه شنبه پرسپولیس در اردوی رامسر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1479 تمرین روز سه شنبه پرسپولیس در اردوی رامسر]]> 26 June 2013 9:55:28 GMT تمرین ریکاوری روز دوشنبه پرسپولیس در رامسر‎ http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1476 تمرین ریکاوری روز دوشنبه پرسپولیس در رامسر‎]]> 25 June 2013 10:15:50 GMT بازی دوستانه پرسپولیس تهران با پرسپولیس قائمشهر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1475 بازی دوستانه پرسپولیس تهران با پرسپولیس قائمشهر]]> 25 June 2013 9:52:39 GMT تمرین بعدازظهر روز شنبه پرسپولیس در رامسر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1457 تمرین بعدازظهر روز شنبه پرسپولیس در رامسر]]> 23 June 2013 11:43:41 GMT تمرین نوبت صبح روزشنبه پرسپولیس در رامسر‎ http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1451 تمرین نوبت صبح روزشنبه پرسپولیس در رامسر‎]]> 22 June 2013 18:46:11 GMT تمرین نوبت صبح پرسپولیس در رامسر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1449 تمرین نوبت صبح پرسپولیس در رامسر]]> 22 June 2013 11:28:46 GMT تمرین نوبت بعد ازظهر پرسپولیس در رامسر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1448 تمرین نوبت بعد ازظهر پرسپولیس در رامسر]]> 22 June 2013 11:24:25 GMT جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابتهای جام جهان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1442 جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابتهای جام جهان]]> 20 June 2013 13:3:35 GMT دیدار تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1433 دیدار تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی]]> 19 June 2013 12:29:25 GMT جشن و شادی مردم به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1434 جشن و شادی مردم به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال]]> 19 June 2013 10:37:43 GMT جشن و شادی مردم به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1427 جشن و شادی مردم به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال]]> 18 June 2013 22:32:41 GMT شادی مردم پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1429 شادی مردم پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی]]> 18 June 2013 22:28:29 GMT تمرین تیم ملی فوتبال ایران درکره جنوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1412 تمرین تیم ملی فوتبال ایران درکره جنوبی]]> 17 June 2013 12:8:48 GMT دیدار تیم ملی فوتبال ایران و لبنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1371 دیدار تیم ملی فوتبال ایران و لبنان]]> 12 June 2013 13:40:14 GMT نشست خبری تیم ملی فوتبال ایران و لبنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1356 نشست خبری تیم ملی فوتبال ایران و لبنان]]> 11 June 2013 10:50:31 GMT دیدار تیم های فوتبال ایران و قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1323 دیدار تیم های فوتبال ایران و قطر]]> 6 June 2013 12:41:34 GMT دیدار استقلال و الشباب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1230 دیدار استقلال و الشباب]]> 23 May 2013 12:47:3 GMT دیدار ایران وعمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1229 دیدار ایران وعمان]]> 23 May 2013 9:55:1 GMT تمرین تیم ملی فوتبال با حضور منصوریان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1199 تمرین تیم ملی فوتبال با حضور منصوریان]]> 20 May 2013 11:27:57 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1200 تمرین تیم استقلال]]> 20 May 2013 10:47:27 GMT شادی بازیکنان استقلال پس از پیروزی مقابل الشباب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1176 شادی بازیکنان استقلال پس از پیروزی مقابل الشباب]]> 16 May 2013 11:50:56 GMT دیدار استقلال و الشباب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1175 دیدار استقلال و الشباب]]> 16 May 2013 11:28:11 GMT كنفرانس خبري كارلوس كی روش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1173 كنفرانس خبري كارلوس كی روش]]> 16 May 2013 10:38:29 GMT