آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=513 5/19/2024 5:55:55 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/19/2024 5:55:55 AM 60 خرید نوروزی در تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3950 خرید نوروزی در تهران]]> 16 March 2015 16:21:6 GMT برداشت زعفران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2244 برداشت زعفران]]> 10 November 2013 10:12:3 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 15:38:21 GMT بورس کفش تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=975 بورس کفش تهران]]> 11 April 2013 18:44:10 GMT آغاز مرحله جدید پیش‌ فروش سکه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=821 آغاز مرحله جدید پیش‌ فروش سکه]]> 26 February 2013 15:3:31 GMT نمایشگاه لوستر و روشنایی و دکوراسیون داخلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=590 نمایشگاه لوستر و روشنایی و دکوراسیون داخلی]]> 9 January 2013 12:19:21 GMT برداشت گوجه فرنگی در استان بوشهر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=482 برداشت گوجه فرنگی در استان بوشهر]]> 8 December 2012 10:33:44 GMT عرضه مرغ دولتی در یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=152 عرضه مرغ دولتی در یزد]]> 21 July 2012 2:8:1 GMT