آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=510 5/19/2024 5:05:17 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/19/2024 5:05:17 AM 60 نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3591 نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری]]> 29 October 2014 20:2:11 GMT 10 اردیبهشت،روز ملی خلیج فـــــــارس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2971 10 اردیبهشت،روز ملی خلیج فـــــــارس]]> 30 April 2014 11:27:12 GMT نخستین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2344 نخستین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران]]> 30 November 2013 14:22:21 GMT مراسم اهداي کلاه ايمني به دارندگان موتورسيکلت http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1168 مراسم اهداي کلاه ايمني به دارندگان موتورسيکلت]]> 15 May 2013 19:48:43 GMT بازدید جمعی از خبرنگاران و مدیران از تونل نیایش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=753 بازدید جمعی از خبرنگاران و مدیران از تونل نیایش]]> 13 February 2013 16:37:27 GMT