آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=414 7/14/2024 8:10:53 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/14/2024 8:10:53 AM 60 گردهمایی دهیاران زن استان خراسان شمالی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3999 گردهمایی دهیاران زن استان خراسان شمالی]]> 13 April 2015 13:17:13 GMT پنجمین نمایشگاه زنان و تولید ملی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3420 پنجمین نمایشگاه زنان و تولید ملی]]> 16 September 2014 14:10:24 GMT تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل وزارت آموزش و پرورش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3368 تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل وزارت آموزش و پرورش]]> 9 September 2014 15:30:5 GMT تقدیر از زنان کارگر و سرپرست خانوار http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2962 تقدیر از زنان کارگر و سرپرست خانوار]]> 28 April 2014 9:22:15 GMT انتخابات هیات رئیسه شورایاران محلات تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2926 انتخابات هیات رئیسه شورایاران محلات تهران]]> 19 April 2014 17:14:16 GMT