آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=412 5/19/2024 5:48:02 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/19/2024 5:48:02 AM 60 از کودکی تا کوره ها http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3467 از کودکی تا کوره ها]]> 25 September 2014 12:27:38 GMT تهیه حلیم در ماه مبارک رمضان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3181 تهیه حلیم در ماه مبارک رمضان]]> 8 July 2014 14:27:35 GMT تهیه زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3174 تهیه زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان]]> 5 July 2014 16:28:25 GMT همایش روز ملی مهندس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2724 همایش روز ملی مهندس]]> 24 February 2014 19:33:43 GMT چاروق دوزی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2536 چاروق دوزی]]> 20 January 2014 10:47:48 GMT قدردانی از دست‌اندرکاران ساخت بزرگراه امام علی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1210 قدردانی از دست‌اندرکاران ساخت بزرگراه امام علی]]> 21 May 2013 14:40:27 GMT قالیشویی‌ در آستانه عید نوروز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=859 قالیشویی‌ در آستانه عید نوروز]]> 4 March 2013 12:33:20 GMT رفوگری و فروش فرش و قالی در سرای امیر مشهد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=649 رفوگری و فروش فرش و قالی در سرای امیر مشهد]]> 23 January 2013 15:0:0 GMT صنعت کفش تبریز در انزوا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=552 صنعت کفش تبریز در انزوا]]> 1 January 2013 12:12:38 GMT سرو هرزویل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=237 سرو هرزویل]]> 4 September 2012 17:40:33 GMT روناس سابی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=42 روناس سابی]]> 6 May 2012 20:16:29 GMT