آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=411 5/19/2024 4:44:09 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/19/2024 4:44:09 AM 60 نخستین نشست خبری دبیرکل ستادمبازره با موادمخدر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2354 نخستین نشست خبری دبیرکل ستادمبازره با موادمخدر]]> 2 December 2013 16:17:23 GMT امحاء مواد مخدر در مشهد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1485 امحاء مواد مخدر در مشهد]]> 26 June 2013 16:48:34 GMT مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1027 مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي]]> 24 April 2013 16:42:33 GMT همایش آماده باش نوروزی همیاران و پلیس یاران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=906 همایش آماده باش نوروزی همیاران و پلیس یاران]]> 13 March 2013 11:33:40 GMT دستگیری اراذل و اوباش منطقه شرق تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=892 دستگیری اراذل و اوباش منطقه شرق تهران]]> 10 March 2013 14:36:43 GMT بازدید از مرکز مانیتورینگ پلیس راهور http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=780 بازدید از مرکز مانیتورینگ پلیس راهور]]> 19 February 2013 13:52:21 GMT رزمایش حامیان ولایت در محل بیمارستان ولیعصر (عج) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=752 رزمایش حامیان ولایت در محل بیمارستان ولیعصر (عج)]]> 13 February 2013 16:40:45 GMT