آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=402 6/16/2024 7:08:47 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/16/2024 7:08:47 AM 60 حرم حضرت امیرالمومنین (ع) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2158 حرم حضرت امیرالمومنین (ع)]]> 28 October 2013 12:16:54 GMT زائران ایرانی در مدینه منوره http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=318 زائران ایرانی در مدینه منوره]]> 7 October 2012 14:18:28 GMT سمینار بین المللی شیعه و تنوع http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=295 سمینار بین المللی شیعه و تنوع]]> 28 September 2012 15:24:35 GMT بیستمین نمایشگاه بین المللی خودرو اندونزی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=288 بیستمین نمایشگاه بین المللی خودرو اندونزی]]> 23 September 2012 17:37:40 GMT حرکت به سوی فهم اسلام و هارمونی مذهبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=275 حرکت به سوی فهم اسلام و هارمونی مذهبی]]> 22 September 2012 10:57:48 GMT