آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=215 4/23/2024 12:18:14 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 4/23/2024 12:18:14 PM 60 دیدار ولایتی با نماینده چین در 1+5 http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3593 دیدار ولایتی با نماینده چین در 1+5]]> 29 October 2014 20:2:5 GMT بزرگداشت شهید احمدی روشن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2491 بزرگداشت شهید احمدی روشن]]> 11 January 2014 10:57:35 GMT کنگره شهدای جهاد علمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2400 کنگره شهدای جهاد علمی]]> 14 December 2013 13:0:55 GMT نشست خبری کنگره شهدای جهاد علمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2393 نشست خبری کنگره شهدای جهاد علمی]]> 10 December 2013 17:34:58 GMT مراسم سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی روشن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=599 مراسم سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی روشن]]> 13 January 2013 12:5:40 GMT