آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=202 7/14/2024 8:29:04 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/14/2024 8:29:04 AM 60 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 29 October 2014 20:0:13 GMT دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 19 October 2014 11:35:10 GMT تسلیم نيروهاي طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342 تسلیم  نيروهاي طالبان]]> 11 June 2013 10:47:21 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 15:37:6 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1058 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 22:2:58 GMT حضوررئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064 حضوررئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 20:37:2 GMT حاشیه اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1063 حاشیه اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 20:11:17 GMT دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزير اقليم كردستان عراق http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=411 دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزير اقليم كردستان عراق]]> 12 November 2012 14:48:26 GMT بازگشت رئیس جمهور از سفر اندونزی و ویتنام http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=409 بازگشت رئیس جمهور از سفر اندونزی و ویتنام]]> 12 November 2012 14:43:3 GMT راهپیمایی مسلمانان اندونزی در اعتراض به اهانت به پیامبر اسلام http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=265 راهپیمایی مسلمانان اندونزی در اعتراض به اهانت به پیامبر اسلام]]> 15 September 2012 3:17:29 GMT شب هزار شمع http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=241 شب هزار شمع]]> 5 September 2012 18:5:33 GMT راهپیمایی روز قدس در اندونزی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=202 راهپیمایی روز قدس در اندونزی]]> 18 August 2012 6:22:42 GMT اجلاس وزیران جنبش عدم تعهد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=47 اجلاس وزیران جنبش عدم تعهد]]> 9 May 2012 17:42:21 GMT